Blog Detail

Jak sfinansować wdrożenie druku 3D w szkole?

Jak sfinansować wdrożenie druku 3D w szkole?

Karta Nauczyciela (rozdział 7a, artykuł 70) mówi o tym, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ten statut doskonale wpisuje się szkolenie z druku 3D, które można w kadrze pedagogicznej przeprowadzić interdyscyplinarnie.


Jak sfinansować wdrożenie druku 3D w szkole? Istnieje kilka sposobów!

 

Najlepiej potraktować nasze szkolenie, jako szanse na rozwój kadry pedagogicznej. I to nie tylko tych osób, które prowadzą zajęcia z przedmiotów ścisłych! Projektowanie 3D i druk 3D w szkole sprawdzi się doskonale również na przedmiotach humanistycznych!

 

Nie wierzysz – zobacz nasz konspekt zajęć na lekcje historii!

 

 

Jak doskonale Państwu wiadomo, aby dopuszczalne było finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków, o których mowa w art. 70a Karty Nauczyciela, formy tego doskonalenia powinny być organizowane przez podmioty określone w tym przepisie, tj:

 

  • placówki doskonalenia nauczycieli, lub
  • szkoły wyższe, lub
  • inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

Nasza firma spełnia te wymogi i z powodzeniem możemy organizować szkolenia dla ciał pedagogicznych.

 

Dlaczego warto przeprowadzić szkolenie z druku 3D dla nauczycieli?

 

 

Ponieważ jest to szkolenie interdyscyplinarne. Nasze konspekty innowacyjnych zajęć i lekcji zostały przygotowane tak, żeby swoim zakresem obejmować wiele przedmiotów. Na naszym szkoleniu odnajdą się nie tylko nauczyciele informatyki, ale również uczący biologii, chemii czy geografii.

Możliwości druku 3D powalają na jego kompleksowe wdrożenie w ofertę edukacyjną szkoły, w związku z tym, dzięki szkoleniu, wiele osób może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Szkolenie z druku 3D – płatność w ratach

 

Wdrożenie zajęć z drukowania 3D w szkole wiąże się nie tylko z zakupem drukarki. Żeby zrobić to kompleksowo i zapewnić projektowi najlepszą możliwość rozwoju, poza sprzętem warto zainwestować w szkolenie oraz gotowe scenariusze zajęć.

 

 

szkolenie dla nauczycieli druk 3D

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ -> SZKOLENIE Z DRUKU 3D DLA NAUCZYCIELI

 

 

Aby jak najwięcej placówek edukacyjnych mogło skorzystać z takiego wariantu, zdecydowaliśmy się przygotować ofertę w sposób elastyczny. Cały proces wdrożenia jak i sam sposób płatności może być rozłożony na mniejsze etapy.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli, a zakup drukarki 3D

 

Oferta naszej firmy składa się z trzech obszarów, a każdy z nich może zostać opłacony z innej części szkolnego budżetu.

Szkolenie dla nauczycieli z druku 3D jest dokonałym narzędziem doskonalącym ich zawodowe umiejętności. Sam sprzęt (drukarka 3D) może zostać zakupiona z dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania.

Podsumowując, odpowiednie zaplanowanie budżetu szkolnego pozwoli na kompleksowe wdrożenie druku 3D w Twojej placówce. Dzięki niemu podniesiesz nie tylko kwalifikacje kadry, ale również zwiększysz jakość oferty edukacyjnej placówki, co pozwoli na zapełnienie korytarzy szczęśliwymi uczniami.