Blog Detail

Laboratoria przyszłości – do kiedy wniosek

Laboratoria przyszłości – do kiedy wniosek

Rządowy program Laboratoria Przyszłości to największe w historii wsparcie dla szkół podstawowych. Budżet tego przedsięwzięcia oscyluje w granicach miliarda złotych a wsparcie dedykowane jest dla każdej podstawowej szkoły samorządowej w Polsce. 

 

 

Jak zgłosić szkołę do programu laboratoria przyszłości?

 

 

Procedura nie jest skomplikowana

 

✔ Pierwszy krok to wypełnienie wniosku online na stronie gov.pl/laboratoria – będą potrzebne Ci takie dane jak: adres email organu prowadzącego, pełna nazwa i adres szkoły, numer RSPO szkoły podstawowej, wnioskowaną kwotę wsparcia, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej

✔ Udział w programie nie wymaga wkładu własnego – całość środków będzie przekazana szkołom przed zakupem sprzętu

✔ Na etapie składania wniosku nie trzeba decydować jaki sprzęt zostanie zakupiony

✔ Wsparcie wypłacane jest w całości z góry – pamiętaj, że do 31 grudnia 2021 r. należy wykorzystać przynajmniej 60% przyznanej kwoty

 

 

 

 

 


Pamiętaj!
Czas na zgłoszenie do programu upływa 30.11!

We wniosku należy podać informacje na temat planowanych zakupów – nie są one jednak zobowiązujące przy późniejszym kupowaniu produktów z katalogu wyposażenia.

 

 

 

Jak obliczyć wysokość przyznanej dotacji

 

 

 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości kwota wsparcia została jasno określona i ściśle związana jest z wielkością szkoły, która ubiega się o dotację.

 

 

 

Kwota dofinansowania jest zależna od liczby uczniów, uczęszczających do klas 1-8, którzy wpisani są do systemu SIO w dniu składania wniosku.

✔ Szkoła do 100 uczniów – otrzyma maksymalnie 30 000 zł wsparcia

✔ Szkoła od 101 do 200 uczniów – otrzyma maksymalnie 60 000 zł wsparcia

✔ Szkoła od 201 do 234 uczniów – otrzyma maksymalnie 70 000 zł wsparcia

✔ Szkoła od 235 uczniów – otrzyma maksymalnie 300 zł na każdego ucznia

Szkoły samodzielnie uzupełniają kwotę wsparcia finansowego we wniosku.

W zależności od potrzeb placówki kwota wsparcia, o którą wnioskuje może być niższa niż ta, która jej przysługuje.

 

 

 

Im szybciej złożony jest wniosek, tym szybciej zostaną przekazane środki do organu prowadzącego.

 

 

 

Wsparcie obejmuje 100% wnioskowanej kwoty – nie jest wymagany wkład własny organu prowadzącego – wsparcie udzielane z góry.

 

 

 

Laboratoria Przyszłości – terminy

 

 

Pamiętaj! Do końca 2021 r. szkoły są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% przyznanej kwoty, przy czym umowa z dostawcą może przewidywać późniejszy termin dostarczenia produktów. Wszystkie zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne muszą zostać dostarczone najpóźniej do 1 września 2022 r.

 

 

 

 

 

 

Współpraca z Edu3Dkacja to gwarancja realizacji dostaw sprzętu w terminie.

A jest to kluczowy warunek rozliczenia dofinansowania.

 

 

 

📱 ZAREZERWUJ KONTAKT Z KONSULTANTEM PROGRAMU 

 

 

 

Jaki sprzęt zostanie dofinansowany w programie?

 

 

Szkoły mogą otrzymać wsparcie na sprzęt określony w katalogu wyposażenia. Żaden inny zakup (spoza katalogu) nie będzie dofinsnowany.

MEiN zdefiniowało 175 pozycji w katalogu sprzętów i pomocy dydaktycznych, które mogą zostać zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Katalog podzielony został na dwie części: wyposażenie podstawowe i wyposażenie dodatkowe.

Wyposażenie podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie – do września 2022

 

 

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie, aparat etc.)
•    Lutownice/Stacje lutownicze z gorącym powietrzem (do mikrokontrolerów).

 

 

 

 

ZAMÓW SPRZĘT Z KATALOGU PODSTAWOWEGO DLA TWOJEJ SZKOŁY – RAZEM Z GOTOWYMI SCENARIUSZAMI LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM DRUKU 3D I SZKOLENIEM DLA NAUCZYCIELI  

 

 

 

 

Wybrane w katalogu propozycje wyposażenia dodatkowego stawiają na rozwój praktycznych umiejętności, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i konstruowania własnych projektów. Zestawy STEAM podnoszą atrakcyjność zajęć, zwiększając zaangażowanie uczniów w proces nauki. Podobnie jak klocki konstrukcyjne i zestawy modelarskie, pozwalają na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów wśród uczniów.

 

 

 

Jak to działa w praktyce?

 

 

 

ZOBACZ NASZĄ LEKCJĘ BIOLOGII: