Blog Detail

Które kompetencje kluczowe Unii Europejskiej rozwijamy na zajęciach z druku 3D

Które kompetencje kluczowe Unii Europejskiej rozwijamy na zajęciach z druku 3D

Postępowe wdrażanie kompetencji kluczowych Unii Europejskiej do programów nauczania jest bardzo ważne. Staramy się wspierać placówki w tym zakresie.

Dlaczego?

Bo druk 3D jest naturalnym motorem napędowym tego procesu. Jego wdrożenie do oferty edukacyjnej placówki pozwala na zrównoważony i wszechstronny rozwój uczniów.

 

 

Interdyscyplinarność oferty oraz wyszkolona kadra to nie wszystkie zalety współpracy z Edu3Dkacja. W ramach naszych działań bardzo dużą uwagę przykładamy do wspólnego tworzenia środowiska, w którym uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności przydatne im przez całe życie.

Kraje europejskie odnotowały znaczny postęp we wdrażaniu koncepcji kompetencji kluczowych do swoich programów nauczania i innych regulacji. Widać wyraźne zaangażowanie w doskonalenie tego procesu. Wiele jeszcze pozostaje przed nami do zrobienia – szczególnie w zakresie praktycznego wdrażania zreformowanych programów nauczania.

 

Zobacz szczegółowe zalecenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

GOTOWE INTERDYSCYPLINARNE KONSPEKTY ZAJĘĆ

 

Tutaj z pomocą przychodzą nasze konspekty zajęć, które pozwalają na wykorzystanie druku 3D w ramach oferty programowej szkoły. Kształcenie w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych połączone ze sztuką i innymi dziedzinami jest receptą na coraz mniejsze zainteresowanie tymi dziedzinami.

 

 

gotowe konspekty innowacyjnych lekcji

3 BEZPŁATNE KONSPEKTY – INNOWACYJNE LEKCJE Z DRUKIEM 3D

 

 

 

Braki w umiejętnościach w dziedzinie MST są obecnie postrzegane jako zagrożenie dla współczesnej, opartej na technologii i nauce, gospodarki. Wysiłki na rzecz motywowania uczniów do nauki matematyki i nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności te udowadniające, że wbrew utartym stereotypom, dyscypliny te nie są szczególnie trudne, są godne polecenia. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem druku 3D jest szansą na zainteresowanie uczniów tą dziedziną nauk.

 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE UNII EUROPEJSKIEJ – DRUK 3D POMOŻE W ROZWOJU KAŻDEJ Z NICH

 

W ostatnich latach reformy programów nauczania koncentrowały się na połączeniu podejścia opartego na nabywaniu kompetencji z koncepcją kompetencji kluczowych. Zalecenie Rady (Unii Europejskiej) z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wymienia 8 kompetencji kluczowych.

 

Jeśli szukasz sposobu na innowacyjne lekcje w ramach których Twoi uczniowie będą rozwijać się wszechstronnie, to koniecznie zajrzyj do naszych konspektów. Druk 3D to sposób nie tylko na rozwój wyłącznie kompetencji matematycznych oraz cyfrowych – przy odpowiednim prowadzeniu zajęć druk 3D może uczyć również przedsiębiorczości, wielojęzyczności oraz kompetencji obywatelskich

Dbanie o zrównoważony i wszechstronny rozwój uczniów jest bardzo ważne. Wdrażając druk 3D do programu zajęć Twoja placówka z pewnością zyska na interdyscyplinarności oferty. To jednak nie wszystko. Projekt współpracy z Edu3Dkacja to nie tylko zakup drukarki 3D, ale również (i przede wszystkim) dostęp do kompleksowych konspektów zajęć zgodnych z podstawą programową.